ENSERV CZ  »  Technika  »  Možná technická řešení

Míchací technika

Účinná míchací technika v našich stanicích umožňuje velice flexibilní používání substrátů. V hlavním fermentoru jsou použita horizontální pádlová míchadla. Tato míchadla promíchají cca 70% obsahu fermentoru, což prakticky vylučuje vznik sedimentu nebo plovoucí vrstvy.

Tato míchací technika garantuje v době kolísání cen substrátů maximální flexibilitu použití substrátů, což představuje rozhodující faktor  rentability.

V sekundárních fermentorech jsou pak podle složení substrátu použita vrtulová nebo vertikální pádlová míchadla.

Technika dávkování substrátu

Dávkování pevného substrátu

Použití osvědčených a kvalitních dávkovacích mechanismů pro navážení substrátu zaručuje provozovateli maximální vytížení stanice při co nejnižších nákladech na údržbu a opravy.

Dle zvolených substrátů se určí dávkovací technika a velikosti zásobníků. Všechny části vystavené otěru a přicházející do styku se substrátem jsou vyhotoveny z ušlechtilé nerezavějící oceli. To zaručuje maximální životnost stanic při minimální potřebě oprav.

Čerpací technika

Kapalné substráty jsou dávkovány do fermentačního procesu prostřednictvím dostatečně dimenzovaných čerpadel. Důležité je odpovídající dimenzování a redundance čerpací techniky jak při zásobení  stanice čerstvými kapalnými substráty, tak i při odčerpávání kvasných zbytků z fermentoru do zásobníku digestátu.Koncepty rozvodů kapalných substrátů jsou realizovány tak, že lze čerpadla použít redundantně. Všechny rozvody se nacházejí uvnitř hlavního bioplynového fermentoru, kde jsou chráněny proti mrazu. Flexibilní čerpací technika pro kapalné substráty:

  • Integrativní spojení všech nádrž
  • Vysoká provozní a procesní bezpečnost
  • Integrovaná drtící jednotka v zařízeních pro zpracování substrátu
  • Automatické sledování a snižování přetlaku ve všech potrubích

Separace
Bioplynové stanice společnosti Power Solutions jsou standardně vybaveny separátorem. Separátor je integrován do hlavní budovy fermentoru a jeho provoz tak není omezen změnami počasí.

Plynová zařízení - odsíření

Zásobník plynu se nachází mimo fermentor a slouží k meziuskladnění bioplynu před dalším zužitkováním v kogenerační jednotce  nebo k úpravě na biometan. Zde probíhá také odsíření bioplynu. Vzhledem ke kompaktnímu řešení stanice nejsou zapotřebí dlouhá potrubí a nevznikají problémy související s kondenzátem v potrubích.

K odsíření je použit efektivní a osvědčený postup Sulflex ® - biologický odsířovací proces v externím zásobníku bioplynu. Toto vysoce efektivní odsíření s nízkými provozními náklady zaručuje dlouhou životnost kogenerační jednotky a méně častou potřebu výměny oleje.

Ohřev fermentoru

Ohřev obsahu fermentoru je možný dvěma způsoby: externí průtokový výměník tepla nebo vestavěný trubkový výměník tepla. Oba výměníky jsou vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli.

Měřící, řídící a regulační technika

Bioplynové stanice od společnosti Power Solutions jsou plně automatizovány. Vysoce přesná senzorika i inteligentní regulační a řídicí technika zaručují zákazníkovi nepřetržitý provoz s maximálním výkonem při nízkých nárocích na obsluhu.


Všechny provozně významné parametry jsou sledovány online. Při poruchách je ihned informován provozovatel resp. jeho pohotovostní servisní služba. Je možná i 24-hodinová externí servisní služba. Tým společnosti Power Solutions zajistí prostřednictvím online-sledování provozovateli vysokou vytíženost stanice a včasnou identifikaci problémů v procesech bioplynové stanice.